„Чугунена Арматура България“АД - гр.Попово търси желаещи за следните длъжности:

- Организатор производство.
- Технолог в леярен цех.
- Механик в леярен цех.
- Oрганизатор производство в механо - монтажен цех.
- Механик в енегро - механичен отдел.
- Специалист качество.

Изискванията за кандидатите е да притежават техническо образование.

Документите се приемат в Личен състав на фирмата в гр. Попово. За справки и информация - на място или тел. 0608 / 4 22 51.